Laddercompetitie – reglement

Voor aanvang

 1. Spelers kunnen zich opgeven voor de competitie tot en met het openingstoernooi. Direct na het openingstoernooi begint de competitie.
 2. De initiële ladder wordt bepaald op basis van loting; ranking, leeftijd, niveau spelen geen rol.
 3. Deelnemers die zich opgeven, dan wel gaan participeren na publicatie van de initiële ladder worden onderaan de ladder toegevoegd.
 4. De ladder wordt online gepubliceerd en bijgehouden. (Een papieren versie is veel te snel achterhaald).

Uitdagen

 1. Enkelspel: een lager geklasseerde speler op de ladder (uitdager) kan een hoger geklasseerde speler uitdagen (gedaagde).
 2. Dubbelspel: het team met de laagste gezamenlijke klassering (som van de posities op de ladder) kan een ander tweetal spelers met een gelijke of hogere gezamenlijke klassering uitdagen.

Stuif-in of toss

 1. In het geval van een stuif-in (zoals voor de mannengroep op donderdagavond) of de toss avond op de maandagen, kan een ‘spelleider’ een aantal wedstrijden aanwijzen. Hierbij vindt dus geen ‘uitdagen’ plaats, maar het resultaat kan wel meetellen voor de ladder. Deelnemers kunnen uiteraard zelf, weliswaar voor aanvang van de wedstrijd, besluiten of een resultaat mee zal tellen of niet.

Wedstrijdformaat

 1. De wedstrijden die gespeeld worden mogen in ieder formaat gespeeld worden: of het nu een ‘best-of-three’, een enkele set, danwel een ‘fast-four’ formaat is, of simpelweg de meeste gewonnen games, maakt niet uit. Raadzaam is om het formaat voor aanvang van de wedstrijd af te spreken om zo onenigheid te voorkomen.

Puntentelling enkelspelen

 1. Indien de uitdager wint, dan wisselen de uitdager en gedaagde van plek op de ladder.
 2. Indien de gedaagde wint, dan verandert er niets aan de posities op de ladder.
 3. Echter, beiden stijgen of dalen nooit meer dan 3 plekken tegelijk. (Dit om te voorkomen dat een speler direct van de laagste plek naar de koppositie door kan stoten).

Voorbeelden:

 • Piet (positie 10) daagt Koen (7) uit. Piet wint, en wisselt met Koen op de ladder. Piet staat nu op 7, Koen op 10.
 • Klaas (positie 11) daagt Jeroen (3) uit. Jeroen wint, en dus verandert er niets op de ladder.
 • Henk (positie 20) daagt Jan (2) uit. Henk wint, en stijgt nu het maximum van 3 posities naar positie 17 op de ladder. Jan zakt naar 5. Dit heeft uiteraard ook invloed op de posities van anderen op de ladder: sommigen dalen, anderen stijgen.

Puntentelling dubbelspelen

 1. Voor dubbelspelen geldt: het aantal posities stijgen of dalen wordt bepaald aan de hand van de som van de posities van beide spelers.
 2. Ook hier stijgt niemand meer dan het maximum van drie posities per winstpartij.
 3. Indien de totale ranking van beide teams gelijk is, en het uitdagende team wint, dan stijgt respectievelijk daalt iedere teamspeler met 1 positie.

Voorbeeld:

 • Piet (7) en Koen (10) dagen Klaas (11) en Jeroen (3) uit. Piet en Koen (samen 17) verslaan Klaas en Jeroen (14) – een verschil van drie posities. Piet en Koen stijgen ieder drie punten naar respectievelijk plaats 4 en 7. Klaas en Jeroen dalen ieder drie posities.
  Deze verschuivingen hebben ook hun weerslag op de posities van spelers die niet gespeeld hebben.

Inactiviteit

 1. Voor iedere twee aaneengesloten weken (maandag t/m zondag) waarvoor geen activiteit van een speler geregistreerd is, zakt de speler een positie op de ladder. (Dit om te voorkomen dat spelers er baat bij hebben om geen uitdaging aan te gaan).

Uitslag

 1. De uitslag van een gespeelde wedstrijd wordt door de winnaars onverwijld en niet later dan een week na de wedstrijd, aan de competitieleider doorgegeven.
 2. Resultaten die later dan een week na de gespeelde wedstrijd binnenkomen worden niet verwerkt in de ladder.
 3. De competitieleider houdt op basis van de binnengekomen resultaten de ladder bij.
 4. De competitieleider streeft ernaar om deze online beschikbaar te stellen en zeer regelmatig bij te houden, zodat het voor iedereen te allen tijde duidelijk is wat zijn/haar positie op de ladder is.
 5. De winnaar van de competitie is degene die aan het einde van het seizoen bovenaan de ladder staat.