Oprichting en aanleg 1976 -1977

Tennis was in de jaren zestig en zeventig een sport in opkomst. Op de jaarvergadering van Plaatselijk Belang op 3 april 1975 werd er gevraagd of er animo was voor tennisbanen. Uit een enquête bleek dat er een zeer grote behoefte was. Op 11 mei 1976 werdt TV Mildam e.o. opgericht. De oprichtingsvergadering vond plaats in zaal Bouma (nu: Hof van Schoterland). Het bestuur bestond toen uit: Symen Brinksma (voorzitter), Girby B. Brandsma (vice-voorzitter), W. Gepkens (penningmeester), H.J.M Cieraad (secretaris), J. Sutherland-Zwaagstra (2e secretaris), Joukje Atsma-Brandsma (2e penningmeester), J.C.M. Dekker, H. Heising en J. Visser. Gerrie de Beer en Rimmy Atsma vormden de kantinecommissie.

Met de oprichting van de vereniging waren er nog geen banen. Aan de Yntzelaan, achter het Puntersbos was een mooie locatie gevonden en de gemeente werd bereid gevonden deze grond ter beschikking te stellen. De beoogde grond was nog in verhuur aan de heer Brouwer, agrariër uit de Yntzelaan, maar op 12-5-1977 werd er een huurovereenkomst met de gemeente getekend.

Begin maart 1977 werd een aanvang gemaakt met de aanleg van de banen. Na een moeizame start kon men in mei 1977 gaan tennissen. Al snel bleek de toplaag van de banen slecht te zijn. De firma Bruil heeft toen een nieuwe toplaag ingewalst. Dit gebeurde echter later dan gewenst, omdat machines en materialen vastzaten in de Punt vanwege een treinkaping van de Molukkers. Ook deze tweede toplaag voldeed niet aan de eisen, zodat veel evenementen in 1977 niet doorgingen.

In 1977 waren er 6 tennisleraren van het CIOS die les gaven aan ongeveer 150 leden. Er was nog geen verlichting, dus aan eind van het seizoen week men uit naar het gymlokaal.

luchtopnamekantine