Sproeiinstallatie

Onze vereniging beschikt over een eigen sproeiinstallatie voor de banen.

Het sproeien vindt per baan plaats. Dus niet twee banen tegelijk sproeien.

Het werkt als volgt:

1. Zet op de baan die gesproeid moet worden de kraan open. De kranen zitten vlak onder de sproeier en hebben een hendel. Deze hendel moet een kwartslag worden gedraaid.

De kranen staan open als de hendel evenwijdig staat aan de waterleiding.

2.  Zet in het clubhuis de tijdschakelaar (te vinden tussen de meterkast en de schoonmaakkast) op de gewenste tijd. Dit is afhankelijk van de weersomstandigheden, de neerslag in de afgelopen dagen en uren. Sproei circa 10 minuten. Een kortere sproeitijd heeft weing effect.

Als de ingestelde tijd voorbij is schakelt de sproeiinstallatie automatisch uit.

Indien u de tijdklok te ver heeft doorgedraaid of er is meer dan voldoende gesproeid, dan kan de schakelaar met de hand worden terug gedraaid om de sproeiinstallatie uit te zetten.

3. Draai de kraan op de baan die is gesproeid weer dicht.

NB. Vergeet nooit te controleren of de tijdschakelaar weer is uitgezet. (stand 12 uur)!!!!

NB. Het sproeien met de slangen werkt op dezelfde wijze als hierboven omschreven.