1978 – heden

De officiële opening van de twee tennisbanen (kunststof) vond plaats op 24 juni 1978. Wethouder Hofstra verrichtte de openingsdaad door een sleutel uit een grote tennisbal te halen. De banen zijn aangelegd door de firma Bruil uit Arnhem. De kunststofbanen werden al snel erg glad door aangroei van algen en werden daarom al snel vervangen door gravelbanen.

opening(1978)

Vanaf het begin werden er toernooien georganiseerd. In het begin was er nog geen clubhuis. Men behielp zich met twee bungalowtenten. Eén tent was de kantine, de andere de kleedkamer.

De vereniging kende vanaf het begin veel zelfwerkzaamheid. In 1978 werd er door een aantal leden gestart met de bouw van het clubhuis. Het ontwerp was van Wiebe Bekhof die ook de leiding had bij de bouw. Op zaterdag 22 september 1979 werd het clubhuis officieel geopend. De kinderen van Wiebe Bekhof, Esther en Reinout, trokken een Friese vlag weg, waardoor de naam “Utpûster” werd onthuld. Wethouder Brouwer voerde namens de gemeente het woord.

Er waren toen ruim 250 leden, voor een groot deel uit Mildam en de dorpen in de omgeving. Er werd jaarlijks meegespeeld in de landelijke competitie van de KNLTB en de verschillende competities van het district. Ook werden er clubkampioenschappen gehouden.

Op 4-5-1978 werd de eerste wedstrijd voor de Friesland cup gespeeld.

Op de algemene ledenvergadering van 1-3-1978 werd besloten over te gaan op 2 gravelbanen en 1 kunststofbaan. Op 28 mei van datzelfde jaar was dat gerealiseerd en werd het eerste mixtoernooi gehouden.

Op de buitengewone ledenvergadering van 4 juni 1981 werd besloten om ook de kunststofbaan te vervangen door gravel. In 1982 werd in het bestaan van de vereniging het hoogste aantal van 290 leden bereikt.

In 1988 kwam er op de twee ‘oude’ banen verlichting. In 1992 wordt door Oranjewoud de ombouw van 1 gravelbaan tot een baan met toplaag Dynatop gerealiseerd. Deze baan stond ook bekend als Willems parkje. In 2001 is deze baan weer omgevormd tot een gravelbaan.

dynatop(1992)-1dynatop(1992)-2