Over TV Mildam e.o.

Locatie: Yntzelaan Mildam
Email: info@tvmildameo.nl
Tel: (0513) 633 263 (secretaris)

 

Op een prachtige en beschutte plek, omzoomd door oude eiken, aan de Yntzelaan te Mildam, ligt onze tennisaccommodatie. Deze omvat drie gravelbanen (waarvan twee met verlichting), een oefenkooi en een knus clubhuis met bar en een ruim zonneterras.

Alg 9

De vereniging bestaat sinds 1976 en is aangesloten bij de overkoepelende Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB). Het ledental schommelt om de 100 leden. Hiervan zitten vijf leden in het bestuur en enkele andere leden in een commissie (competitie, jeugd, kantine, onderhoud en redactie).

Alg 13

Het tennisseizoen loopt van 1 april tot 1 oktober (indien mogelijk eerder en langer).

In de eerste week van het seizoen starten we met een open huis en een open middag. Dit is een mooie gelegenheid voor belangstellenden (jong en oud) om kennis te maken met de tennissport.

Om als vereniging financieel rond te kunnen komen, verrichten leden op vrijwillige basis werkzaamheden. Zo draagt een groepje mannelijke leden de zorg voor het onderhouden van de banen. Weer anderen helpen mee met de kantine. De dames houden volgens een rooster het clubgebouw schoon.

De vereniging heeft een eigen clubblad dat voor aanvang van het nieuwe seizoen uitkomt. Gedurende het hele jaar worden regelmatig nieuwsbrieven verzonden per e-mail. Daarnaast hebben we een eigen website, waarop ook actuele informatie is terug te vinden. Eigen bijdragen voor deze informatie kanalen (stukjes, foto’s) zijn altijd welkom. In het clubhuis hangen aankondigingen van toernooien en is er ander nieuws te vinden op het prikbord en op de leestafel er onder. Aan het begin van het seizoen (maart/april) is de Algemene Leden Vergadering, waarbij door het bestuur en de commissieleden verslag wordt gedaan over het afgelopen jaar, nieuwe zaken aan de orde worden gesteld en waarbij leden in de gelegenheid zijn vragen te stellen en ideeën naar voren te brengen.

De contributie bedraagt:

Kinderen tot 10 jaar: 40,- euro

Junioren (tot 18 jaar): 50,- euro

Senioren: 110,- euro

Ieder lid ontvangt jaarlijks een bewijs van lidmaatschap van de vereniging, de KNLTB ledenpas.