Jaarverslag

Het jaarverslag is gepubliceerd in het clubblad en aan de orde geweest in de Algemene Leden Vergadering alwaar het is goedgekeurd.