Winterlessen

Hallo allemaal,

 

Hopelijk hebben jullie een leuke tenniszomer achter de rug. Eerst met Lucian, en nadat zijn nieuwe schoolrooster het helaas niet toeliet om het seizoen af te maken met Age.

Inmiddels gaan we richting het einde van het zomerseizoen. Voor een aantal misschien een moment om het racket op te bergen tot volgend jaar, maar het kan natuurlijk ook dat zijn dat je het jammer vindt dat het seizoen afgelopen is en graag in het ritme wil blijven. Voor iedereen die ook in de najaars- en winterperiode les wil blijven volgen willen we jullie het aanbod doen om zonder lidmaatschapsverplichting in Wolvega tennisles te volgen. Vanwege de kunstgras banen daar kunnen we het hele jaar doorspelen.

De lessen starten in de week van 30 oktober en gaan dan door t/m 1e week van december. Dan volgt een kleine winterstop t/m eind januari en vervolgens gaan de lessen weer door tot de start van het nieuwe zomerseizoen. In deze periode garanderen we minimaal 11 lessen, maar mocht het een zachte winter zijn; we gaan altijd door t/m begin april. Mocht je geïnteresseerd zijn en les willen blijven volgen, dan kan dit via een aantal mogelijkheden:

 • Je kunt aansluiten bij een bestaande of nieuw te vormen lesgroep op de maandag, woensdag of donderdag avond. In overleg kan gekeken worden welke groep het beste bij jou aansluit. De kosten hiervan zijn € 95,- voor volwassenen en € 75 voor jeugdleden.
 • Wanneer jullie als bestaande lesgroep/competitieteam/vriendengroep etc. graag zelf een uur tennisles willen volgen kunnen we een uur voor jullie creëren.
 • Jeugdleden op Rood en Oranje kunnen ook aansluiten bij een bestaande groep die in de winter indoor tennisles volgt in het Fit en Fun Plaza te Wolvega.

In de bijlage hebben we het inschrijfformulier toegevoegd. Mochten er naar aanleiding van deze mail nog vragen bestaan of wanneer je graag wilt weten wat de mogelijkheden zijn voor je jezelf opgeeft: neem dan gerust contact met ons op via jeroen@in-to-tennis.nl of op 06-53974181.

 

Met vriendelijke groet,

 

In To Tennis
Jeroen Veldhuizen

 

Inschrijfformulier tennisles winter 2017/2018

 

Contactgegevens

Ook deze winter  worden de tennislessen verzorgd door In To Tennis. De tennislessen vinden zowel in de tennishal van het Fit en Fun Plaza plaats als op de buitenbanen van ATW. De winterlessen beginnen na de herfstvakantie. U kunt zich op de volgende wijze opgeven voor tennisles:

 • De persoonsgegevens en beschikbaarheid doorgeven via jeroen@in-to-tennis.nl.
 • Contact opnemen met Jeroen Veldhuizen op 06-53974181. Ook voor vragen zijn wij altijd te bereiken.

 

Lespakketten

De lespakketten bevatten standaard 16 lessen van 50 minuten

 1. Junioren indoor ‘Rood’( mini) 1x per week                           € 139,-
 2. Junioren indoor in een groep van 5 1x per week                  € 179,-
 3. Junioren indoor in een groep van 5 2x per week                 € 329,-
 4. Junioren outdoor in een groep van 8 1x per week               €   85,-
 5. Senioren indoor in een groep van 5                                        € 189,-
 6. Senioren outdoor in een groep van 8                                      €  95,-
 7. Privé of wanneer u zich per tweetal/groep op wilt geven: op aanvraag  (06-53974181)

 

Beschikbaarheid

Ik ben beschikbaar op maandag vanaf        uur tot        uur
Ik ben beschikbaar op woensdag vanaf       uur tot       uur
Ik ben beschikbaar op donderdag vanaf       uur tot       uur

 

Persoonsgegevens

Naam:
Adres:                    Nr:

Postcode:

Woonplaats:
Email:
Telefoon:               –
Mobiel:

Geboortedatum:      –       –

Lespakket:

Opmerkingen/voorkeur tennisles:

Met het opsturen van dit formulier gaat u akkoord met de algemene voorwaarden zoals deze op de volgende pagina’s opgesteld zijn. Na de herfstvakantie zullen we starten met de lescyclus. Mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op via jeroen@in-to-tennis.nl of bel Jeroen Veldhuizen op 06-53974181.

 

Lesreglement In To Tennis bij ATW

 

Algemeen

 • U kunt zich alleen opgeven voor tennisles wanneer u ook bent ingeschreven als lid van TV ATW. Wanneer u nog geen (proef)lid bent, dient u naast de opgave voor de tennislessen een inschrijfformulier hiervoor in te vullen. Dit kan tijdens de 1e les. Uitzondering hierop zijn de winterlessen die gegeven worden bij particuliere tennisaccommodaties.

Lesduur

 • Een les duurt 50 minuten. Een halve les duurt 25 minuten.

Lescyclus

 • Een zomercyclus bedraagt 16 weken.
 • Een wintercyclus waarin les wordt gegeven op een overdekte tennisbaan bedraagt 16 weken.
 • Een wintercyclus waarin op een buitenbaan les wordt gegeven bedraagt 11 lessen.
 • De lessen worden wekelijks op een vast tijdstip gegeven. In de nationale schoolvakanties en op zon- en feestdagen worden geen lessen aangeboden.

Lesuitval en inhaallessen

 • Wanneer een les door slechte weersomstandigheden (bijvoorbeeld regen, sneeuw of vorst) vervalt, wordt deze aan het eind van de lescyclus ingehaald. De zomercyclus eindigt echter altijd met de herfstvakantie en de wintercyclus in de laatste week van  maart.
 • Een eenmaal begonnen training geldt als een gegeven training.
 • Per lescyclus kan eenmaal theorieles worden gegeven.
 • De leraar bepaalt of een les wel of niet door kan gaan. Zonder tegenbericht gaat de les altijd door.
 • De leraar probeert u altijd zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen van lesuitval bij plotseling veranderende weersomstandigheden. Dit zal per telefoon, sms-bericht,   e-mail en/of plaatsing bericht op de website gebeuren.

Betaling

 • Bij aanvang van de lescyclus ontvangt u uw factuur. Deze dient binnen veertien dagen voldaan te zijn op rekening nummer 5842.99.370  (IBAN:  NL05.ABNA.0584.2993.70) ten name van In To Tennis.
 • Wanneer cursist niet aan deze betalingsverplichting heeft voldaan, vindt uitsluiting van de lessen plaats. Dit laat onverminderd de verplichting tot betaling van het hele lesgeld. Bij uitblijven hiervan staat het In To Tennis derden te belasten met mogelijke incassomaatregelen. De daaruit voortvloeiende kosten zijn in het geheel voor de cursist.

Indeling tennisles

 • In To Tennis deelt de lessen in, waarbij er wordt nagestreefd alle cursisten in te delen conform de groepsgrootte zoals die is opgegeven op het opgaveformulier.
 • Bij onvolledige groepen wordt, in overleg met (ouders/verzorgers van) de cursist, het tarief, het aantal lessen of de duur van de lessen aangepast.


 

Verzuim leraar

 • Wanneer een leraar onverhoopt (vanwege bijvoorbeeld ziekte) geen les kan geven wordt deze les aan het eind van de cyclus ingehaald. Bij langdurige ziekte worden de lessen overgenomen door een door In To Tennis aangestelde vervangende leraar. Lesuitval vanwege ziekte of afwezigheid van de leraar wordt altijd ingehaald, eventueel ook na het einde van het desbetreffende seizoen (herfstvakantie/eind maart).

Verzuim leerling

 • Niet verschijnen op een les is voor rekening van de cursist.
 • Lessen zijn niet overdraagbaar op derden.
 • Indien de cursist, bijvoorbeeld door ziekte, blessure of verhuizing, voor langere tijd niet aan de lessen deel kan nemen, kan in overleg besloten worden om de lessen in een latere lescyclus in te halen of de lessen over te dragen op derden.
 • Restitutie van lesgeld is alleen mogelijk in uitzonderlijke gevallen, dit ter beoordeling van In To Tennis

Misdragingen tijdens de les

 • Deelnemers die zich misdragen tijdens de les kunnen door de leraar voor de betreffende les verwijderd worden. Dit ter beoordeling van de leraar. Bij herhaling kan de cursist voor de rest van de lescyclus geweigerd worden.