Automatische incasso

In het verleden hebben onze leden altijd op verzoek hun contributie betaald: de penningmeester stuurt een email, brief of factuur, en de leden maken de verschuldigde contributie over aan de vereniging. Dit werkt in de meeste gevallen uitstekend, maar het kan makkelijker en beter: het betalen per automatische incasso.

Daarom kun je als lid van onze vereniging binnenkort een verzoek tot het afgeven van een incasso-mandaat ontvangen van de penningmeester. Als bestaand lid ben je niet verplicht om zo’n mandaat af te geven, maar het wordt wel op prijs gesteld. Het maakt de financiële huishouding van de vereniging er namelijk wel makkelijker op.

Van nieuwe leden wordt verwacht dat zij sowieso per automatische incasso gaan betalen.

Mocht je hier vragen over hebben, neem dan gerust contact op met ondergetekende.

Age de Boer
Penningmeester TV Mildam eo