Corona update (15 maart)

In navolging van de door het kabinet afgekondigde uitgebreide maatregelen voor het tegengaan van de verspreiding van corona virus, hebben het NOC*NSF en de KNLTB aanbevolen om alle sportaccommodaties te sluiten tot in ieder geval 6 april. Voor onze tennisvereniging betekent dat concreet:

  • Dat de banen en het clubhuis tot nader order gesloten zijn;
  • Dat de aangekondigde inloopavond voor geïnteresseerden op 30 maart uitgesteld wordt;
  • Dat het openingstoernooi van 4 april afgelast is.

Dat is uiteraard vervelend, maar past binnen de afgekondigde nationale maatregelen.

Wat betreft de voortgang van het gereedmaken van de banen voor het komende seizoen, is het bestuur nog in overleg.
Een aanvulling op deze mededeling volgt spoedig.

We hopen dat iedereen deze periode in goede gezondheid doorkomt en dat we elkaar binnenkort weer op de tennisbaan mogen begroeten.

Het bestuur.